Odgađanje zakazanih javnih odbrana završnih radova i ispita na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka

U skladu sa Naredbom Vlade Republike Srpske o obustavi nastave i zabrani javnih okupljanja na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, do daljeg se odgađaju sve zakazane javne odbrane završnih radova i ispiti na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka.

Share Button
Continue Reading

Наредбa о обустави наставе на високошколским установама у Републици Српској

Share Button
Continue Reading