NUBL “FAKULTET LIJEPIH UMJETNOSTI” Banja Luka

Izložena djela na ovoj izložbi su nastala na Međunarodnoj likovnoj koloniji koja nije bila tematski uslovljena, a za rezultat ima kompleksan spoj likovnih jezika i poetike.

Umjetnički radovi variraju od lirskog i suptilnog izražaja, preko minimalističkog pristupa obogaćenog tekstom, pa sve do žestokog crteža ili potpuno ekspresivnog pristupa apsktrakciji, koji za početnu tačku imaju individualnost svakog autora.

Grupa autora, okupljenih na likovnoj koloniji “Šibovi – 2019”, idealan je spoj mladosti i iskustva, te kao takav, izvanredan podsticaj za transfer različite stvaralačke energije.

Share Button