Prof. dr Mirjana Stojanović Trivanović sa Nezavisnog univerziteta Banja Luka, održala je predavanje na temu: Komparacija funkcionisanja monetarnih sistema kroz institucije centralne banke i valutnog odbora. Predavanje je održano u Beogradu na Fakultetu za primenjeni menadžment ekonomiju i finansije. 

Share Button