Učenje stranog jezika se može odvijati na brojne načine, u različitim okruženjima, u kojima djeca uz posebne metode mogu da uče svim čulima. Prednost je i ta što moderna nastava često podrazumijeva kombinovanje učenja stranog jezika sa drugim predmetima, vještinama i disciplinama, tako da su djeca u prilici da koriste već postojeća znanja kako bi stekla nova.

Vođeni ovim saznanjem kreirali smo poseban oblik radionica njemačkog jezika – Deutsch plus – namijenjenih djeci uzrasta od 6 do 9 godina, a prema uzoru naše već dobro oprobane projektne nastave. Tokom radionica Deutsch plus se kombinuje učenje njemačkog jezika sa odgovarajućom praktičnom metodom, nakon čega će djeca imati konkretan produkt svog rada, odnosno učenja. Kombinacijom dveju vještina, ali i učenjem kroz igru, različite eksperimente ili umjetnost (muzika, slikanje, izrada predmeta i slično) postiže se veća efikasnost i zainteresovanost djece za dalje uspješno učenje njemačkog jezika.

Radionice Deutsch plus nisu u direktnoj vezi jedna sa drugom, odnosno dijete ne mora da posjećuje svaku od radionica da bi ostvarilo uspješan rezultat u učenju. Svake subote se obrađuju različite teme, tako da djeca mogu da biraju sadržaje koji im se najviše sviđaju, bilo da su sklona melodijijama, slikama ili nečemu trećem.

Shodno ovakvom konceptu nastave, predznanje iz njemačkog jezika nije potrebno.

Učešće na radionici Deutsch plus je besplatno!

Tokom promotivnog perioda Deutsch plus radionica, učešće je u potpunosti besplatno za svu djecu koja se prijave. Svoju djecu možete prijaviti putem elektronske pošte na adresu info@glossa.ba, telefonom na broj 066 185 988 (dostupno i putem Viber) ili direktno u prostorijama Glossa-centra u Vidovdanskoj 39 zaključno sa petkom, 21.6.2019. U slučaju elektronske prijave molimo za sljedeće informacije: Ime i prezime i uzrast djeteta, te kontakt teleon roditelja.

Potvrde o učešću na radionici za svu djecu učesnike

Sva djeca koja budu učestvovala na radionici Deutsch plus će dobiti i posebnu potvrdu o pohađanju ove radionice, koja svakako može da služi kao dobra referenca djetetu prema osnovu učešća u savremenom nastavnom konceptu.

Share Button

Leave a Reply