P o l a z e ć i   od dobrih iskustava naprednih, društveno, ekonomski i tehnološki razvijenih zemalja,

U v a ž a v a j u ć i   dostignute demokratske vrijednosti društveno – ekonomskih i posebno obrazovnih sistema u nacionalnom, evropskom i širem okruženju,

R a z u m i j e v a j u ć i   aktuelne procese globalizacije i internacionalizacije u svim segmentima društva,

S v j e s n i   svakodnevnih promjena i potrebe kreiranja novih pogleda o neophodnim znanjima za rješavanje sve složenijih društvenih, ekonomskih, političkih, tehnoloških, ekoloških i drugih problema,

O p r e d i j e lj e n i   s m o   z a:

Naučno – nastavni proces i obrazovanje kojim ćemo u budućnosti stvarati nove kadrove u različitim multidisciplinarnim oblastima.

Kroz edukaciju savremenim nastavno – naučnim metodama, sa studentom kao aktivnim učesnikom u svim vidovima i oblicima naučno – nastavne i obrazovne aktivnosti, primjenjujući ključne principe „Bolonjske reforme“ evropskog visokog obrazovanja, kod svih učesnika u procesu razviti nova znanja i kreativne sposobnosti na osnovu kojih će moći uspješno rješavati, već sada, nagomilane probleme društvenog i privrednog razvoja.

U srednjoročnom periodu postati član najuže grupe lidera visokog obrazovanja u regionu.