Fakultet za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka organizuje takmičenje za “Eko-video 2017”!

Konkurs je otvoren za učesnike koji istražuju pitanja i probleme zaštite životne sredine i izvještavaju o njima kroz video zapis (od 1 do 3 min).

Vaše viđenje ekološkog problema i njegovog rješenja, odnosno pobjednika konkursa,  nagrađujemo besplatnom školarinom na Fakultetu za ekologiju.

Propozicije

  • Učesnici u takmičenju – godine 18+
  • Radovi koje šalju trebaju biti individualni sa navedenim takmičarom.
  • Isti takmičar može prijaviti više radova ali samo jedan može biti nagrađen.
  • Video mora biti u dokumentarnom, animiranom ili igranom stilu.
  • Video mora biti propraćen naslovom.
  • Format mora biti kompatibilan sa YouTube servisom (mailom se šalje link na video koji treba da je javan).

Načini prijave i rokoviDrvo fimsko

  • Takmičari trebaju poslati svoj rad na admin@nubl.org
  • Rok za prijavu je 21.05.2017.
  • Pored rada potrebno je napisati u e-mailu i slijedeće informacije:

Ime i prezime; datum rođenja; grad; kontakt telefon.

Za dodatne informacije obratiti se na info@nubl.org