Uvjerenje o akreditaciji


Rješenje o akreditaciji

Dopunsko rješenje o akreditaciji


Student Nezavisnog univerziteta Pedagoškog fakulteta, smjer Razredna nastava, Vjerana Šego uradila je nostrifikaciju diplome i dobila Rješenje o priznavanju naše visokoškolske ustanove i stručne kvalifikacije od Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske kao i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Vjerana Šego – Rješenje o priznavanju naše visokoškolske ustanove i stručne kvalifikacije od Agencije za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske kao i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske