Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka su u uzvratnoj posjeti od 13. do 16. aprila 2016. boravili predstavnici sa Univerziteta “Hochschule Ludwigshafen am Rhein” u Njemačkoj, gospođa Ilse Page, šef odjeljenja za mobilnost studenata i njena asistentica Alexandra Ege. Ova posjeta je nastavak saradnje koja je počela u novembru prošle godine, kada je profesorica sa ekonomskog fakulteta sa NUBLa, doc dr Mirjana Stojanovic Trivanović,  za studente ekonomskog fakulteta  u Ludwigshafenu, održala niz predavanja kao gostujući professor. Uvažene gošće su studentima NUBL-a predstavile mogućnost studiranja na fakultetima koje predstavljaju. Naime, studenti sa Nezavisnog univerziteta će moći o trošku prijateljskih fakulteta iz Ludwigshafena, imati obezbijedjen smještaj, školovanje i stipendiju za vrijeme studija u Njemačkoj.  Ugovor o odlasku prvog studenta sa fakulteta političkih nauka sa NUBLa, je finaliziran prilikom ove posjete. Nastava u Njemačkoj se može pratiti na njemačkom i engleskom jeziku. NUBL će za studente zainteresovane za odlazak na studije na ovaj nejmački fakultet, organizovati dodatne časove engleskog jezika. Pored toga, dogovoreni su detalji o budućoj saradnji i razmjeni profesora i studenata između ove dvije visokoskolske ustanove. Prilikom ove posjete, potpisan je i prvi ugovor o odlasku prvih studena sa Nezavisnog univerziteta Banjaluka na školovanje u Ludwigshafen

NUBL

Leave a Comment