Аdresa:

Koste Jarića 14 b

78000 Banja Luka

Bosna i Hercegovina

 

 

 

 

Email: zeljoaleksic@gmail.com

Telefon: Mobilni  +387 65 526 844

 

Mjesto rođenja: Banjaluka, BiH

Vozačka dozvola: A,B,C

Datum rođenja: 13/07/1964

 

 

OBRAZOVANJE

Juli 2014

Magistar ekologije

Master studije; Tema magistarskog  rada  – Analiza tehnologija tretmana infektivnog medicinskog otpada prema sat metodologiji na primjeru diskrepancije zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj“

Nezavisni univerzitet Banja Luka; Fakultet za ekologiju

2008 -2011

Diplomirani inženjer ekologije (180 ECTS)

Osnovne studije; Tema diplomskog rada  – Upravljanje medicinskim otpadom u Kliničkom centru  Banja Luka“  Nezavisni univerzitet Banja Luka; Ekološki Fakultet

1979 -1983 Medicinski tehničar; Srednja medicinska škola
 
RADNO ISKUSTVO
Od novembra 2014  Nacionalni  koordinator radne grupe za upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srpskoj – Ministarstvo za zaštitu zdravlja i socijalne zaštite RS
Od oktobra 2013 Spoljni saradnik Ministarstva za zaštitu zdravlja i socijalne zaštite RS (edukator za kurs Upravljanje medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama)
Od aprila 2012 Odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom i stručni saradnik za medicinska pitanja iz oblasti ekologije – Klinički centar Banja Luka
1986 -2008 Medicinski tehničar na odjelima infektivne klinike, hirurgije I psihijatrije; Kliničko bolnički centar Banja Luka
2008 – 2011 Koordinator poslovanja; d.o.o.“Ekofutura“
2009 – 2011 Volonter na poslovima projektnog menadžmenta, statističke obrade podataka i popularizacije naučno-istraživačkog rada; Ekološki fakultet, NUBL
 
POZNAVANJE MS Office, Internet
STRANI JEZICI Engleski (početni stepen)
 
CERTIFIKATI Tehničar za upravljanja medicinskim otpadom (2012); COWI i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; Beograd
Menadžer za upravljanja medicinskim otpadom (2012); COWI i Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; Beograd
Predavač na stručnom skupu „Ekologija, zdravlje, rad i sport (2012); Komora doktora medicine Republike Srpske, Banja Luka
Certifikat za bezbjedno rukovanje automatskim parnim sterilizatorom za tretman infektivnog otpada (2012); EU i PTM Šabac
Postavljanje i održavanje upravljanja medicinskim otpadom u zdravstvenim ustanovama (2013); Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Novi Sad
Uvjerenje o položenom ispitu iz provjere znanja o hemikalijama (2012); Institut zaštite ekologije i informatike, Banja Luka
Položen stručni ispit za stručnog saradnika za medicinska pitanja iz oblasti ekologije (2013)
Ocjenjivač za ocjenjivanje po standardima za sertifikaciju domova zdravlja i bolnica – ASKVA (2014, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS)
Stručnjak za upravljanje otpadom  – Centar za ekonomski, tehnološki i okolišni razvoj, CETEOR, Sarajevo

 

 

BIBLIOGRAFIJA KANDIDATA SA PUNIM REFERENCAMA  GRUPISANIM PREMA KRITERIJUMU NAUČNOG RADA

 

Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja štampan u cjelini (R54)

 

  1. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2012) :“Upravljanje medicinskim otpadom u Kliničkom centru Banja Luka“. V međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornk radova: 210-215. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
  2. Aleksić, Ž., Pavlović, S. (2012):“Azbest i njegova štetnost po zdravlje“. V međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornik radova: 135-139. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
  3. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2013): “Upravljanje otpadom banjalučke regije“. VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine”. Zbornk radova: . Asocijacija prostornih planera Srbije. Palić ISBN
  4. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2013) :“Upravljanje medicinskim otpadom u Opštoj bolnici Sveti apostol Luka Doboj“. VI međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornk radova: 194-200. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
  5. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2013) :“Analiza tehnologija tretmana infektivnog medicinskog otpada prema sat metodologiji“. VI međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje i sport“. Zbornk radova: 200-206. Udruženja „Zdravlje za sve“. Banja Luka ISBN 987-99955-789-3-6
  6. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2013) :“Analiza postojećeg programa upravljanja medicinskim otpadom u KC Banja Luka“. Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem „Zaštita životne sredine između nauke i prakse – stanje i perspektive“. Zbornik radova: 117-127. Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, Banja Luka ISBN 978-99938-846-6-8
  7. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2014) :“Upravljanje medicinskim otpadom u Republici Srpskoj“. I simpozij sa međunarodnim učešćem „Stanje i perspektive farmaceutskog i medicinskog otpada“. Zbornik radova: 95-101.Privredna komora Srbije i Centar za zaštitu životne sredine, Palić ISBN 978-86-80809-90-8
  8. Pavlović, S., Aleksić, Ž. (2015) :“ Analiza odabira tehnologija za infektivni medicinski otpad u Republici Srpskoj“. XIII. Međunarodni simpozij gospodarenje otpadom Zagreb 2014. Zbornik radova: 15-22. Hrvatska udruga za gospodarenjem otpadom, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb ISBN ISBN 9789538066009

NUBL