Zdravko Todorović na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka,  odbranio je doktorsku tezu na Fakultetu za političke nauke.

Zdravko Todorović rođen je 1962. godine u mjestu Ošve, opština Maglaj, od oca Riste Todorovića i majke Mare Todorović, rođ. Božić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Maglaju, a Fakultet političkih nauka – Odsjek žurnalistika u Sarajevu 1987. godine. Odbranio je magistarsku tezu na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 24. 4. 2009. godine pod nazivom „Geopolitičke promjene na Balkanu poslije hladnog rata.“ Na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Banja Luka, odbranio je doktorsku tezu pod nazivom „Geopolitičke perspektive integracija Zapadnog Balkana s posebnim osvrtom na  Bosnu i Hercegovinu“ 2017. godine.  

Objavio je više radova iz oblasti političkih nauka i učestvovao na više naučnih skupova  u zemlji. Njegovi važniji objavljeni radovi su: Bosna i Hercegovina u geopolitičkim promjenama na Balkanu poslije hladnog rata, Implementacija Dejtonskog sporazuma – dosadašnja praksa i perspektive, Geopolitičke promjene na Balkanu poslije hladnog rata i „srpski etnički prostor“ i Rađanje Republike Srpske: mirovni planovi za Bosnu i Hercegovinu1992 – 1995.  

Od 1992. godine je učesnik rata kao pripadnik Vojske Republike Srpske i radne obaveze u organima lokalne uprave i informisanja. Posjeduje dugogodišnje radno iskustvo u organima lokalne uprave, sredstvima informisanja, na pozicijama novinara, glavnog urednika i direktora novinsko-izdavačkog preduzeća „Glas komuna“, šefa Službe za informisanje i obrazovanje u Željeznicama Republike Srpske. Trenutno obavlja posao novinara u Službi za informisanje Željeznica Republike Srpske. Obavljao je niz funkcija kao član upravnih, nadzornih i školskih odbora  lokalnog i regionalnog nivoa. Služi se engleskim, njemačkim i ruskim jezikom. Oženjen je i otac dvoje djece.


NUBL