Rođena 24.08.1959. u Sisku, RH.

– Pedagošku akademiju, smjer predškolski odgoj u Petrinji, RH završila 1982.

  stekla zvanje Odgajatelj predškolske djece

– Diplomirala na Pedagoškom fakultetu NUBL smjer predškolsko vaspitanje 2014. 

  stekla zvanje Diplomirani vaspitač predškolske djece

– Diplomirala na master studiju predškolskog vaspitanja Pedagoškog fakulteta NUBL 2016.

  stekla zvanje Master predškolskog vaspitanja


NUBL