Datum i mjesto rođenja: 02.01.1960. godine, Doboj (Otac Radojčić Todor i majka Radojčić rođ. Stanković Anđa)

Adresa: Kralja Dragutina 52/4 74000 Doboj,

Telefon: 053 200 430

066 288 897

E-mail: novakdobojgmail.com

Nacionalnost: srpska

 

Obrazovanje:

Doktor političkih nauka; Doktorsku tezu odbranio 2017. godine na  Fakultetu za političke nauke, Nezavisni univerzitet Banjaluka

Postdiplomski studij: pravno-političke nauke na Univerzitetu u Banjoj Luci, Pravni fakultet, magistar pravno-političkih nauka. Odbranio magistarsku tezu 1994. godine, pod nazivom „Karakteristike i perspektive savremene komune“.

Fakultet: Fakultet političkih nauka, Univerzitet Sarajevo, 1983. godine odsjek politikologija, diplomirani politikolog,

Srednja škola: Gimnazija u Doboju, 1979. godine,

 

Karijera

 • Gimnazija Doboj, profesor
  Pozicija: profesor
  Period: 1983-1984.
 • Opštinska konferencija SSRN BiH, Doboj
  Pozicija: stručni politički radnik i sekretar
  Period: 1985-1992.
 • Fabrika namještaja Razvitak Doboj
  Pozicija: direktor
  Period: 1992.
 • Modna konfekcija Modeks Doboj
  Pozicija: direktor
  Period: 1994-1998.
 • Opština Doboj
  Pozicija: samostalni stručni saradnik za međunarodne organizacije
  Period: 1998-2004.
 • Opština Doboj
  Pozicija: Odjeljenje za stambeno-komunalne djelatnosti, načelnik
  Period: 1998-2004.
 • Opština Doboj
  Pozicija: Centar za kulturu, direktor
  Period: 2012-2015.

 

Posebna interesovanja

 • Informisanje i marketing
 • Kultura i obrazovanje
 • Rukovođenje javnim preduzećima
 • Stručni saradnik u opštinskim institucijama

 

Vještine i znanje

 • Maternji jezik: srpski
 • Drugi jezici: ruski i engleski
 • Konverzacija: vrlo dobar
 • Pisanje:  vrlo dobar
 • Vozačka dozvola: B kategorija
 • Poznavanje računara: Windows, Microsooft Office (Word, Exsel, Pover point).

Dugogodišnjim iskustvom rada u sistemu državnih institucija (službe izvršenih poslova; organi lokalne uprave) i direktor više radnih organizacija i profesor u gimnaziji, kandidat je stekao značajno iskustvo i praksu kojesam koristio u razvijanju doktorske teze.

 

Objavljeni radovi kandidata

 • Karakteristike perspektive savremene lokalne uprave, Značenja broj. 60 Doboj, 2007, UDK 352.07;
 • Provođenje lokalnih izbora, Značenja Doboj, 2007, UDK 342.843.324;
 • Poslovna zona Rudanka, tekst je prihvaćen u redakciji i čeka na objavu;
 • Položaj predstavničkog tijela u ustavnom sistemu Republike Srpske, tekst prihvaćen u redakciji i čeka na objavu.
 • Presjek socio-ekonomskog stanja grada Doboja (koautorstvo, rad čeka objavu)

NUBL