Маријана Рељић рођена је 03.12. 1978. године у Задру. Основну школу завршила је у Р. Хрватској, у Исламу Грчком 1993. године, а средњу Трговачку школу у Гроцкој 1997. године. Завршила је Пословну школу „Мегатренд“  у  Београду 2004. године, смјер Пословна економија. Педагошки факултет на Независном универзитету у Бања Луци завршила је 2014. године, одбранивши дипломски рад на тему: „Улога слободног времена у правилном васпитању дјеце“. На истом факултету је и мастерирала 2017. године, одбранивши мастер рад на тему:“Упоређивање, рангирање и класификација проблемских задатака у настави математике“. Завршила је следеће курсеве:курс енглеског језика на Народном универзитету „Божидар Аџија“ у Београду, 1999. године; На истом Народном универзитету, завршила је 1999. године и курс књиговодства и у Школи рачунара „АБ СОФТ“ курсеве: Windows, Word, Exel. Тренутно живи и ради у Брчком.


NUBL