Institucija

JU Gimnazija  Banja Luka

Vrijeme

Mart 2017. –

Zvanje

Profesor geografije

 

OBRAZOVANJE:

Institucija

Nezavisni Univerzitet Banja Luka

Vrijeme

2008.- 2010.

Zvanje

Magistar ekologije

 

 

Institucija

Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka

Vrijeme

2002 – 2008.

Zvanje

Profesor geografije

 

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA:

 

Jezik

Čitanje

Dijalog

Pisanje

Srpski (maternji jezik)

5

5

5

Engleski

5

4

4

 

DODATNI SERTIFIKATI:

 

Period

Naziv

Opis

Finalna kvalifikacija/certifikat

02/ 2010–

07/ 2010

 

Razvoj projekata za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte u gradskim toplanama u B&h, Norsk Enerfgy

(Developing GHG reduction products in the district heating sectors in B&H)

 

Norveška konsultantska kompanija Norsk Energi

Identifikacija smanjenja gasova staklene bašte u sektoru daljinskog grijanja.
Fokusiranje na relevantne tehnologije za smanjenje emisija gasova staklene bašte u sistemima daljinskog grijanja, projektnog finansiranja i razvoja projekata mehanizma čistog razvoja (CDM).
Razvoj projektne ideje (PIN) za potencijalne CDM projekte.
Predstavljanje projekata finansijskim institucijaama i stranim potencijalnim kupcima kredita CO2.

 

Certifikat

09/2010

Škola: stručnjak za upravljanje otpadom

 

CETEOR Sarajevo

Stepen 1 : Opšti pristup upravljanja otpadom; jačanje kapaciteta za upravljanje otpadom u proizvodnim organizacijama i aspekti izdavanja ekološke dozvole; legislativa i praksa upravljanja otpadom u EU; problematika izbora lokacije (regionalne) sanitarne deponije; strategija upravljanja otpadom; kategorije otpada; ISO 9001 i 14001; uloga i značaj Fonda za zaštitu okoline; obilazak kompanije za tretman otpada; ekonomski aspekti otpada; prevencija nastajanja otpada; izrada plana o upravljanju otpadom.

Stepen 2: upravljanje otpadom u cilju povećanja ekonomičnosti poslovanja; čistija proizvodnja; uticaj nesanitarnog deponovanja na okolinu i zdravlje; upravljanje otpadom u teškoj industriji; ambalažni otpad; metode tretmana otpada; skladišta i opasne materije; proizvodnja energije iz komunalnog otpada; upravljanje električnim i elektronskim otpadom.

 

Stručnjak za upravljanje otpadom –  Certifikat

 

RELEVANTNA ISKUSTVA NA PROJEKTIMA

 

Datum

Lokacija

Firma

Pozicija

Opis

2010-2013

BiH

GFA/Integration

Volonter

Projekat: Energy efficiency consultancy Bosnia and Herzegovina (izrada Održivih Energetskih Akcionih Planova SEAP-a u šest opština)

Finansira: GIZ

Opis posla:

Pomoć pri prikupljanju podataka o potrošnji energije za sektore zgradarstvo, javna rasvjeta, saobraćaj, toplifikacija, elektifikacija, šumarstvo i poljoprivreda za opštine

Pomoć pri računanju emisije CO2 za navedene sektore

Učestvovanje na edukativnim radionicama i organizacionim sastancima u cilju pripreme SEAP dokumenata

 

2010

RS/BiH

LIR

Volonter

Projekat: Proizvodnja biogasa na peradarskoj farmi – izrada studije

Finansira: Ministarstvo nauke i tehnologije RS

Opis posla:

Pomoć pri prikupljanju podataka potrebnih za izradu studije za proizvodnju biogasa

Pomoć u analizama i proračunima potrebnim za izradu studije

 

2009

RS/BiH

LIR

Stručni saradnik

Projekat: Zaštita voda kroz smanjenje emisije zagađivača iz prehrambene i poljoprivredne industrije

Finansira: EKO fond RS

Opis posla:

Učestvovanje u identifikaciji farmi, klaonica, mesnih i poljoprivrednih industrija

Izrada baze podataka prikupljenih obilascima i intervjuisanjem odgovornog osoblja.

Priprema i prezentacija dva treninga o zaštita voda kroz smanjenje emisije zagađivača iz prehrambene i poljoprivredne industrije

Izrada brošure i pamfleta sa osnovnim informacijama za generatore zagađenja voda

 

2008-2009

RS/BiH

LIR

Volonter

Projekat: Uspostavljanje kvalitetnog sistema za razdvajanje reciklažnog otpada u Banja Luci

Finansira: SIDA Švedska kroz REC BiH, Regionalni Ekološki Centar BiH

Opis posla:

Pomoć u organizaciji treninga i okruglih stolova vezanim za upravljanje komunalnim otpadom

Pomoć u javnoj kampanji organizovanoj za jačanje javne svijesti na temu upravljanja komunalnim otpadom

 

 

 

PROFESIONALNA ZNANJA:

 

  • Iskustvo i ekspertiza u proračunima GHG emisija u različitim sektorima (industrija, zgradarstvo, saobraćaj, otpad)
  • Iskustvo u CDM projektima
  • Znanje i iskustvo u upravljanju čvrstim otpadom 
  • Znanje o stanju životne sredine i prioritetima vezanim za poboljšanje
  • Pisanje projekata iz oblasti zaštite životne sredine za lokalne i internacionalne donere/finansijere

 

OSTALA  ZNANJA/KARAKTERISTIKE:

 

  • Poznavanje rada na kompjuteru:  Windows (MS Excel, MS Word, MS Power Point, Internet…)
  • Vozačka dozvola ‘’B’’ kategorija – 1999.
  • Dobar prezentator
  • Visoke komunikacione sposobnosti
  • Veoma dobar organizator i koordinator uz spremnost na saradnju i timski rad

NUBL