Studenti Specijalne edukacije i socijalne rehabilitacije Pedagoškog fakulteta Nezavisnog univerziteta Banja Luka, boravili su u Beogradu, gdje su posjetili ustanove specijalizovane za djecu sa smetnjama u razvoju.

 U okviru praktične nastave za studente iz Banja Luke domaćini su bili  Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović”, OŠ „Bora Stanković”, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, kao i OŠ „Dušan Dugalić”, prva specijalna škola u Beogradu.

Studentima su prezentovana  pozitivna iskustva u oblastima inkluzivnog obrazovanja (aktivno učešće i izrada individualnih obrazovnih planova, habilitacije i rehabilitacije djece sa cerebralnom paralizom). Studenti su se upoznali i sa aktivnostima i načinima rada sa djecom sa autizmom i pridruženim poremećajima, kao i sa tehnologijom rada sa učenicima koji imaju oštećeni vid. Predavanja iz oblasti specijalne edukacije i socijalne rehabilitacije održali su prof. dr Rada Rakočević, prof. dr Gordana Nikolić, prof. dr Borka Vukajlović, prof.dr Čedo Veljić i mr Stevan Šeatović.

NUBL

Leave a Comment