Studenti Defektologije na praktičnoj nastavi iz predmeta Vannastavne aktivnosti kod doc. dr Marina Milutinovića upoznaju se tehnikom crtanja grafitnom olovkom i ugljenim štapićima.

NUBL

Leave a Comment