Nezavisni univerzitet Banja Luka (NUBL) organizuje stručno obrazovanje iz protiveksplozivne zaštite u skladu sa konceptom cjeloživotnog učenja. NUBL na taj način daje svoj doprinos u oblasti obrazovanja polaznika (stručnih kadrova) iz oblasti protiveksplozivne (protiveksplozijske) zaštite u naporima oživljavanja privrede kako u samoj BiH tako i u regionu kroz postupak reindustrijalizacije.
Zainteresovani kandidati se moraju registrovati na način da popune i ovjere Prijavu polaznika za školovanje i dostave dokaz da je uplaćena polovina iznosa školovanja.

Prilikom registracije polaznika školovanja, svaki polaznik dobija komplet materijal koji je u cijeni školovanja polaznika.

Svi zaintresovani kandidati, za dodatne informacije u vezi sa održavanjem stručnog obrazovanja mogu se javiti na e-mail: nezavisni.univerzitet@nubl.org ili na telefon 065/809-453 Mladen Bubonjić

MGacanovic, Uvodno predavanje, skolovanje Protiveksplozivna zastita,NUBL.

prijavni list

 

NUBL

Leave a Comment