Poštovani,

Nezavisni univerzitet, studijski program za Specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, u saradnji sa Zajednicom defektologa osnovnih i srednjih škola Republike Srbije organizuje stručni skup pod nazivom:

 

„DJECA SA SMETNJAMA U RAZVOJU U VASPITNOOBRAZOVNOM SISTEMU“

 

koji će se održati u petak 8.12.2017.godine sa početkom u 12 časova na Nezavisnom univerzitetu.

Planirana su izlaganja koja uključuju naučno potvrđene i savremene pristupe i metode rada sa djecom i učenicima sa smetnjama i teškoćama u razvoju iz oblasti:

  • Verbalne i neverbale komunikacije sa djecom koja ispoljavaju problem u razumijevanju i korišćenju govora;
  • Asistivna tehnologija u individualnom i grupnom radu sa djecom, prikaz metoda koje uključuju augmentativne i alternativne vidove komunikacije i učenje;
  • Osnove rane intervencije (procjena potreba djece, naučno i praktično dokazane metode);
  • Prilagođavanje sadržaja u nastavi učenika u inkluzivnom obrazovanju (priručnici, implementacija testova za procjenu osoba sa smetnjama u razvoju);
  • Inkuzivno obrazovanje u Republici Srbiji (uspješni i rizični domeni);
  • Razmjenićete iskustva sa stručnjacima iz regiona i dogovor oko tema koje bi trebalo da dobiju nivo studijskog programa za praktičare.

S obzirom da je broj ograničen, molimo Vas da popunite PRIJAVNI LISTIĆ i pošaljete na email adresu aleksandra.kalinic@nubl.org

Program skupa

Uplatu kotizacije u iznosu od 40 km možete izvršiti do 25. 11. na račun Nezavisnog univerziteta Banja Luka sa naznakom „kotizacija za stručni skup“. Od 26.11. i na dan održavanja stručnog skupa cijena kotizacije iznosi 60 KM.

NLB Razvojna banka Banja Luka
Žiro račun: 562-099-80668315-73
IBAN: BA395620998085175728
SWIFT CODE: RAZBBA22

 

 

NUBL