Studenti druge godine Specijalne edukacije i socijalne rehabilitacije, zajedno sa prof.dr Borkom Vukajlović, u periodu od 11-13.4.2018. godine, u okviru stručne posjete, boravili su u Poliklinici SUVAG u Zagrebu (ravnatelјica, prof.dr Adinda Dulčić) i  Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda u Puli (ravnatelјica, Loretta Morosin, prof.). Kao znak podrške Grada Banja Luka, gosp. Dragan Banjac, načelnik Odjelјenja za obrazovanje, zdravlјe, omladinu i sport,  bio je dio našeg tima.

U Poliklinici SUVAG u Zagrebu, upoznali su se sa radom na području dijagnostike  i rehabilitacije slušanja i govora, posebno sa funkcionalnom terapijom slušanja, rehabilitacijom djece sa ugrađenom umjetnom pužnicom, stimulacijom pokretom i muzikom, kao i mogućnostima podrške u zajednici.

Centar za rehabilitaciju Veruda Pula, javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladih i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora, te drugim posebnim potrebama.

U toku boravka u Puli, pored stručnog rada zajedno sa timovima Dnevnog centra Veruda, organizovan je i  prijem u Komunalnoj palači Grada Pula, gdje je zamjenica gradonačelnika, gđa. Elena Puh Belci organizovala prijem u Gradskoj vjećnici i uručila poklone svima, kao znak prijatelјstva, s obzirom da su Grad Banja Luka i Grad Pula gradovi prijatelјi.

NUBL

Leave a Comment