medunarodni-dan-osoba-s-invaliditetom

Povodom Međunarodnog dana invalida, u četvrtak, 1.12.2016. u 12 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta, Nezavisni univerzitet Banjaluka potpisaće Sporazume o saradnji sa udruženjima Djeca svjetlosti i Hrabro srce (autizam), UG Zajedno- lica sa problemima u mentalnom zdravlju i UG UMNRL- lica sa mentalnom retardacijom.

Sva udruženja razvijaju SOCIJALNE USLUGE u zajednici.

Studijski program SPECIJALNA EDUKACIJA I SOCIJALNA REHABILITACIJA (defektologija) je upravo koncipiran i na razvoj profesionalnih kompetencija, budućih profesora specijale edukacije i rehabilitacije, za pružanje stručne podrške i osobama koje imaju teškoće u razvoju i socijalnoj integraciji.

Znači, pored dominantne uloge u vaspitnoobrazovnom sistemu, sistem socijalne zaštite je Zakonom o socijalnoj zaštiti iz 2012. godine DEFINISAO NEOPHODNO UČEŠĆE DEFEKTOLOGA U RAZVOJU USLUGA.

Pored stručne podrške, studenti našeg fakulteta su opredijeljeni za volonterski rad, ne samo u gore navedenim, već i u drugim udruženjima, koja izraze potrebu.

NUBL

Leave a Comment