Na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka biće održana dvodnevna radionica o kompetencijama i vještinama neophodnim za uspješan rad vaspitača u predškolskim ustanovama. Radionica počinje u utorak, 12. decembra u 9:30, a organizovana je kao dio projekta, pod radnim nazivom TEACHER, koji je dio inicijative ERASMUS plus finansiranog od Evropske unije.

Cilj projekta je harmonizacija nastavnih planova i programa u BiH sa nastavnim planovima i programima za predškolsko obrazovanje u Evropskim zemljama i dodatna edukacija profesora angažovanih na studijima predškolskog obrazovanja.

Osim seminara i radionica biće organizovane posjete naših profesora vrtićima i fakultetima pedagočkih nauka u Velikoj Britaniji, Slovačkoj, Hrvatskoj i Rumuniji, da bi se sagledala mogućnost primjene metoda rada tih univerziteta u domaćoj praksi.

Nezavisni univerzitet Banjaluka biće domaćin za jedanest partnera, koji su već učestvovali na nekoliko radionica sa temama koje se odnose na poboljšanje i modernizaciju kurikuluma.

NUBL