Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, predstavnici Nezavisnog univerziteta Banja Luka predstavili su  edukativne programe o očuvanju i zaštiti vode i ukazali na sve veći značaj ekološkog obrazovanja i ekološke svijesti kada je riječ o zaštiti životne sredine.

Nezavisni univerzitet Banjaluka podržao je aktivnosti u organizaciji preduzeća „Vodovod“ koje su održane na Trgu Krajine u Banja Luci 22.03.2018. i na štandu sa promotivnim materijalom predstavio svoje dosadašnje programe i aktivnosti iz ove oblasti.

Pored promotivnog materijala u saradnji sa vrtićem „Zvjezdica“ studenti su organizovali kratku ekološku radionicu o vodi i njenoj zaštiti kroz koju su, sa preko 40 mališana pričali, crtali, pravili filtere za prečišćavanje. Na kraju radionice, mališane je ispitala profesorica Pavlović i njihovo znanje nagradila slatkišima ali i medaljom „Mali ekolog“ koje su napravili naši studenti od reciklažnog materijala.

Za starije učesnike ove manifestacije smo pripremili anketu o kvaliteti vode za piće, značaju Vrbasa za naš grad i o gradnji hidrocentrala na rijekama. Ove ankete će služiti studentima za istraživačke radove koji će biti objavljeni u našem naučno stručnom časopisu „SVAROG“.

Dekan Fakulteta za ekologiju Nezavisnog univerziteta Banja Luka Doc. dr Slobodanka Pavlović istakla je da je globalni problem što velika većina svih otpadnih voda iz naših domaćinstava, gradova, industrije i poljoprivrede završi u vodotocima bez tretiranja i tako ugrožava i sam kvalitet vode za piće.

Naši građani nisu izgleda svjesni činjenice da oko 700 miliona ljudi na našoj Planeti živi bez sigurnog snadbijevanja pitke vode i da veliki broj njih, pogotovo djece, provode sate i sate dok ne dođu do izvora koji su daleko od kvaliteta vode koja je nama prihvatljiva za piće.

Ovogodišnja tema Svjetskog dana voda je “Zašto rasipati vodu?” te smo i mi svoju radionicu usmjerili ka najmlađima da im ukažemo na problem nedostatka pitke vode i kako mi pojedinačno možemo dati svoj doprinos, istakla je dr Pavlović.

 

NUBL

Leave a Comment