Predmet: Realizovani projekti, međunarodne konferencije i gostujuća predavanja na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka

FAKULTETU ZA POLITIČKE NAUKE

I REALIZOVANI PROJEKTI

– „Komparativna analiza federalističkih državnih sistema u Evropi i svijetu i mogućnosti inkorporiranja kompatibilnih federalističkih rješenja u sistemu Republike Srpske i Bosne i Hercegovine“
– Education of female memebers of political parties for political engagement in Bosnia and Herzegovina

II REALIZOVANE KONFERENCIJE

– Međunarodna konferencija „Ljudska prava i slobode“ održana 12.06.2010.godine

– Međunarodna konferencija „Bosna i Hercegovina u savremenom geopolitičkom okruženju “ održana 25.02.2011.godine

III SAVJETOVANJA

– Prvo međunarodno savjetovanje na temu „Evropska unija- uslovi i uslovljavanja“ održana 10.06.2011. godine u svečanoj sali Banskog dvora

IV GOSTUJUĆA PREDAVANJA

– Predavanje novinara i vojnopolitičkog komentatora Miroslava Lazanskog na temu „ Bezbjedonosna politička situacija u svijetu i kod nas“, održano 18.oktobra 2010. godine

– Edukacija mladih o tržištu rada u svrhu zapošljavanja u procesu implementacije projekta na temu „ Zapošljavanje mladih Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine“ održana 16. decembra 2010.godine od specijalista za tržište rada Agencije „Spektar“ Banja Luka

– Predavanje Dr Džon Andreas Olsena, Zamjeniak komandanta NATO štaba u Bosni i Hercegovini i šefa savjetodavnog tima na temu „Novi starteški koncept NATO-a“ održano 12. Aprila 2011. Godine

– Predavanje akademika Ruske akademije nauka prof.dr Jelene Guskove na temu „ Savremena spoljna politika Rusije na Balkanu“ održano 25.05.2011. godine

FAKULTET ZA EKOLOGIJU

I RALIZOVANA SAVJETOVANjA

– Savjetovanje na temu „Plantažiranje energetskih usjeva i biomase“ održana 22.12.20010. godine u svečanoj sali Elektrokrajine
– Savjetovanje u okviru ekološkog kampa „Ja volim Dunav“ juli-avgust 2009. i 2010.- 9 tematskih predavanja u okviru ekološke učionice predavača prof. dr Lidija Amidžić
– Seminar Inspektorata Republike Srpske o inspekcijskom nadzoru u oblasti životne sredine i implementaciji direktive Evropske unije – Integrisana prevencija i kontrola zagađenja – IPPC održan 17.11.2011.
– Savjetovanje i predavanja kroz terensku nastavu u okviru nacionalnog parka Tara, maj 2010. – prof. dr Lidija Amidžić
– Savjetovanje i predavanje kroz terensu nastavu maj 2011. godine – Park prirode Šargan, Mokra Gora, Specijalni rezervat prirode Uvac, Nacionalni park Tara, Zlatibor i Višegrad – prof. dr Lidija Amidžić i prof. dr Dubravka Jovičić

II REALIZOVANA PREDAVANjA

– Predavanje „Uzgoj energetskog bilja u Hrvatskoj“, održano 22. decembra 2010.
godine – prof. dr Drago Kraljević
– „Savremena tehnologija proizvodnje sintetskog biodizela iz biomase“ – Nikica Grbić ( Genesis Project) održano decembra 2010. Godine
– Regionalna deponija Ramići „DEPOT“ – „Tretman otpada i problematika“, maj 2011.
– Predavanje na temu „Ekoturizam“održano 28.12.2010.- mr Saša Čekrlija
– Predavanje „Proizvodnja biogasa u ZZ Livač, mr Nikica Prskalo – održano 15.11.2011
– Prezentacija specijalnog rezervata „Zastavica“ – upravnik Slobodan Simić održana 21.05.2011.
– Poljoprivreni institut Banja Luka, Zavod za zaštitu bilja, sjemenarstvo i biotehnologiju – održano decembar 2011.
– Institut zaštite, ekologije i informatike, „Zaštita životne sredine“- direktor doc. dr Predrag Ilić, novembar 2011.

III PLANIRANI PROJEKTI

– „Ekološki status vodnih resursa ruralnog područja Banja Luke“ u saradnji sa Fakultetom za primjenjenu ekologiju Futura
– „Master plan plantaže Mischantus Giganteus-a“ u saradnji sa Fakultetom za primjenjenu ekologiju Futura Beograd, Industrijskim plantažama Banja Luka i Ministarstvo za energetiku Republike Srpske
– „Katastar zagađivača opštine Kotor Varoš“ u saradnji sa opštinom Kotor Varoš
– „Izrada biljnih prečistača za seoske škole i farme“ u saradnji sa Fakultetom za primjenjenu ekologiju Futura Beograd i Poljoprivrenim institutom Banja Luka

II PLANIRANE KONFERENCIJE

– Međunarodna naučno stučna konferencija „Sistem ekološke bezbjednosti za region jugoistočne Evrope“

EKONOMSKI FAKULTET

I REALIZOVANI PROJEKTI
– „Izrada strategije razvoja Nezavisnog univerziteta Banja Luka za 2012-2016.godinu“

II REALIZOVANE KONFERENCIJE
– Međunarodna konferencija“Konkurentnost u funkciji održivog razvoja“ održana 24.09.2011. godine

PEDAGOŠKI FAKULTET

I REALIZOVANI PROJEKTI

– Izložba slika dekana Pedagoškog fakulteta u Jagodini, prof. mr Sretka Divljana, otvorena je pod pokroviteljstvom Nezavisnog univerziteta Banja Luka u aprilu 2009. godine u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Izložbu je otvorila predsjednica Skupštine Republike Srbije Slavica Đukić-Dejanović.

– U junu 2009. godine studenti Predškolskog vaspitanja u sklopu predmeta Lutkarsko-scenska radionica su izveli predstavu za djecu „Vašar na palnini Rtanj“.

II REALIZOVANA PREDAVANJA

– Održano je javno predavanje Minje Subote „Uticaj medija na vaspitanje djece“ u oktobru 2010. godine