teacher-ERASMUSNezavisni univerzitet Banjaluka, sa 10 partnerskih organizacija iz Evropske unije i Bosne i Hercegovine, je počeo aktivnosti unutar projekta TEACHER u okviru inicijative Erasmus plus, finansirane sredstvima Evropske unije.

Projekat traje ukupno tri godine a osnovni cilj projekta je podizanje kapaciteta visokoškolskih ustanova koje se bave obrazovanjem kadrova za rada sa djecom predškolskog obrazovanja. Ishodi ovog projekta će biti savremeni program nastave u skladu sa standardima sličnih fakulteta u evropskim zemljama, obnovljena oprema i učila za potrebe visokoškolskih ustanova u BH koje su partneri u ovom projektu. Detalji o projektu se mogu naći na: www.teacher.unt.ba

NUBL