Povodom početka nove akademske 2019/2020. godine rektor Nezavisnog univerziteta Banjaluka Zoran Kalinić obratio se prigodnim riječima studentima i profesorima . „Svjedoci ste, zajedno sa nama da je obrazovanje napadnuto sa svih strana. Iako Bosna i Hercegovina ima preko 10% nepismenih stanovnika i samo oko 8% visoko obrazovanih, napadi na visokoškolske institucije Republike Srpske intenzivni su i posebno izraženi u posljednje vrijeme.

Nezavisni univerzitet se, bez obzira na omalovažavanje akademskih kompetencija i kvaliteta znanja, koje studenti stiču kod nas, kao iskusan kolektiv, obavezuje da vam prenese aktuelna znanja iz oblasti koje studirate, ali od vas očekujemo da, u u skladu sa Pravilima o studiranju, polažete sa radošću ispite vašeg znanja, da stičete ocjene u skladu sa novim principima učenja i da, u direktnoj komunikaciji sa profesorima, otkrijemo i vaše skrivene vještine, koje ćemo, da tako kažem, brusiti teorijskim znanjima i preporučivati poslodavcima prednosti tih vaših vještina i sposobnosti. Nezavisni univerzitet je ove godine uspješno završio procedure eksterne (međunarodne) evaluacije kvaliteta obrazovnog procesa, studijskih programa i reakreditaciju institucije. Prije nekoliko sedmica, vršena je kod nas, a i na drugim visokoškolskim ustanovama, vanredna inspekcija, stanja i realiazacije studijskih programa za koje imamo dozvolu za rad. Izvještaj prosvetnih inspektora je bio pozitivan. Dakle, mi svi zajedeno treba mnogo, mnogo toga da učimo. Posebno, treba da savladamo u sebi ljubomoru, zavist i primitivizam, a da razvijamo potrebu i osjećaj za poštovanje osnovnih vrijednosti čovjeka, kao što su poštenje, poštovanje vrijednosti, uvažavanje specifičnosti i potrebno je da omogućavamo jednake uslove za sve, pa, ko gdje stigne. Mnogo toga je propušteno u dosadašnjem obrazovnom programu koji ste prošli, a trebalo je savladati osnovne postulate istorijskih tokova, da bismo poznavali istoriju razvoja naše zajednice. Oni koji nemaju svoju istoriju, nas uče kako ne treba da se bavimo istorijom, svojom istorijim. Iza tih nastojanja, krije se neoliberalna ekonomija i ciljevi malog broja globalista da u cjelini ovladaju i našim životima, slobodom… Odatle idu napadi na obrazovanje. Odatle „zadruge“, “parovi“ i razni tzv. rijaliti programi i sadržaji. Roditeljski sastanak, za roditelje ili staratelje studenata, biće organizovan u novembru mjesecu ove godine. Želimo da i njima pokažemo gdje studiraju i šta uče njihova djeca. Želimo da se uvjere u šta ulažu novac, kada plaćaju troškove studuranja za svoju djecu, kao i da ih uvjerimo u naša nastojanja da, kroz obrazovni proces, studente uvjeramo da sa znanjima, koja steknu kod nas na Nezavisnom univerzitetu, mogu uspješno svakom poslodavcu, sa ponosom da pokažu svoje umijeće i stečeno znanje. U okviru programa vannastavnih aktivnosti, Fakultet za političke nauke, organizovaće ove akademske godine seriju rasprava na temu: „Kad bih ja bio vlast…“. Pripremićemo vam nekoliko knjiga koje do sada niste mogli pročitati i čak ni vidjeti u izlozima naših knjižara. Te knjige ćete dobiti na poklon, a Naučno nastavno vijeće će raspraviti mogućnost da, ukoliko ocijeni da sadržaj knjiga koje budete savladali na tim sesijama ispunjava uslove za priznavanje sadržaja kao redovnih ispita, taj sadržaj i kvalitet vašeg poznavanja materije prizna kao redovan ispit. Raspravljaćemo o nekim od tih tema iz predmeta pravoslavna eshatologija, kao i izučavati neke druge, nove predmete. Zahvalnost za ideju i pomoć oko ovog novog načina uključivanja studenata u projekat „Ostajte ovdje“, odnosno oko novih predmeta tipa pravoslavne eshatologije, posebnu zahvalnost dugujem Gordani Valčić iz Beograda. Na kraju, želim posebno istaći da političko djelovanje na Univerzitetu nije dozvoljeno ni profesorima ni studentima a u okviru studentske organizacije slobodno iznosite svoje probleme ili druge probleme na koje naiđete i informišite dekane ili koordinatoire u nastavi o tome. Želim vam uspješan početak studiranja, savladavanje modernih znanja i pripremu, i kroz praksu i teorijsku nastavu, za uspješan život, prije svega, u mjestima u kojima ste rođeni ili na bilo kojim drugim radnim ili životnim mjestima.“

 

NUBL

Leave a Comment