Nezavisni univerzitet Banja Luka i Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primjenjeni menadžment, ekonomiju i finansije Beograd potpisali su Sporazum o akademskoj, naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa ciljem uspješne međusobne saradnje i razvijanja međusobnih akademskih veza strana potpisnica ovog Sporazuma, u procesu obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i drugih poslova u okviru registrovane djelatnosti, a prema principima zajedničke koristi, opšteg društvenog interesa i zajedničke komplementarne djelatnosti visokog obrazovanja.

NUBL

Leave a Comment