Nezavisni univerzitet Banja Luka, danas je organizovao događaj pod simboličnim nazivom „Roditeljski sastanak“ na kojem je rektor Zoran Kalinić upoznao, roditelje i staratelje naših studenata, o  funkcionalnosti našeg univerziteta.

“Kao Rektor ovog Univerziteta, smatrao sam obaveznim da vas, roditelje naše buduće akademske elite, okupim ovdje kako bih Vas upoznao sa Univerzitetom na kojem vaša djeca pohađaju  studijske programe”istako je Kalinić.

Nezavisni univerzitet  stipendira različite kategorije studenata, rekao je  rektor Kalinić i naveo da se pruža mogućnost da studenti koji, zbog loše materijalne situacije ili ličnih i profesionalnih obaveza nisu u stanju da samostalno pohađaju fakultete na našem Univerzitetu, pruži svaka materijalna i nematerijalna podrška u skladu sa mogućnostima.

“Na kraju, rekao bih da smo ponosni što smo dio akademske zajednice ovog društva i imamo mogućnosti, potencijale, ali i odgovornost prema budućim naraštajima, obrazujući i vaspitajući mlade ljude koji će činiti našu budućnost. Kvalitetan sistem obrazovanja, koji će postojati na zdravorazumskim osnovama, siguran je garant da će naša budućnost biti svijetla”, zaključio je rektor Kalinić.

Za studente i njihove najbliže organizovan je i kulturni program sa  predstavom naše glumačke sekcije „Nezavisna scena“.

NUBL

Leave a Comment