Na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka u subotu, 2. decembra 2017. godine odbranjena je prva doktorska disertacija na Fakultetu za političke nauke.

Dr Novak Radojčić odbranio je doktorat „Specifičnosti izbornog sistema Bosne i Hercegovine i potrebe njegove modernizacije“ pred Komisijom koju su činili: mentor prof. dr Zoran Kalinić, prof. dr Nikola Poplašen i prof. Milovan Milutinović i time postao prvi doktor političkih nauka na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka.

NUBL

Leave a Comment