Fakultet za političke nauke

 

Obavještava javnost da će mr NOVAK RADOJČIĆ,  2. decembra 2017. godine, sa početkom u 11,00 časova u prostorijama Nezavisnog univerziteta javno braniti doktorsku disertaciju na temu:

“SPECIFIČNOSTI IZBORNOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE I POTREBE NJEGOVE MODERNIZACIJE”

Doktorska disertacija i Izvještaj komisije o radu mogu se vidjeti svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 15,00 časova do dana odbrane u Biblioteci Nezavisnog univerziteta Banja Luka, ulica Veljka Mlađenovića br. 12E

R E K T O R

Prof. dr Zoran Kalinić

NUBL

Leave a Comment