NEZAVISNI UNIVERZITET BANјA LUKA
Pedagoški fakultet


O B A V J E Š T E Nј E


Pedagoški fakultet Nezavisnog univerziteta Banja Luka obavještava javnost da
će kandidat, diplomirani biolog, Dragana Marjanović, javno braniti završni
master rad pod nazivom: „Uloga strukturnih komponenti u vaspitanju“
Odbrana će se održati u ponedelјak, 23.7.2018. godine sa početkom u 11:00
časova na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Velјka Mlađenovića 12e
(kod Gradskog olimpijskog bazena).
Svi zainteresovani rad mogu pogledati u Biblioteci Nezavisnog univerziteta
Banja Luka, na istoj adresi svaki radni dan od 10:00 do 15:00 časova

 

 

NEZAVISNI UNIVERZITET BANјA LUKA
Pedagoški fakultet


O B A V J E Š T E Nј E


Pedagoški fakultet Nezavisnog univerziteta Banja Luka obavještava javnost da
će kandidat, diplomirani inžinjer polјoprivrede, Hermina Skeho, javno braniti završni
master rad pod nazivom: „Likovi u pripovjetkama za djecu Ive Andrića“
Odbrana će se održati u ponedelјak, 23.7.2018. godine sa početkom u 12:00
časova na Nezavisnom univerzitetu Banja Luka, Velјka Mlađenovića 12e
(kod Gradskog olimpijskog bazena).
Svi zainteresovani rad mogu pogledati u Biblioteci Nezavisnog univerziteta
Banja Luka, na istoj adresi svaki radni dan od 10:00 do 15:00 časova

NUBL

Leave a Comment