Studenti prve i treće godine Pedagoškog fakulteta Nezavisnog Univerziteta Banja Luka,budući defektolozi i profesori razredne nastave, u pratnji prof. dr Borke Vukajlović i asistenta ma Marine Mijatović, boravili su u Novom Sadu u periodu od 16.05 do 18.05. 2019. godine, gdje su obavili posjetu Školi za osnovno i srednje obrazovanje “ dr. Milan Petrović“.
Riječ je o vaspitno-obrazovnoj ustanovi koja omogućava kontinuiranu edukaciju i rehabilitaciju djece i osoba sa smetnjama u razvoju i sa svim vrstama i stepenima invaliditeta od rođenja pa do uključivanja u društvenu sredinu.
Osnovni cilj ove stručne ekskurzije je upoznavanje studenata sa najsavremenijim pristupima, metodama i informacionim tehnologijama (asistivnom tehnologijom) koje se primjenjuju u radu sa osobama sa teškoćama u razvoju.
Tokom posjete studenti su imali priliku da obiđu više lokacija koje škola posjeduje (osnovna i srednja škola, centar za autizam, dnevni centri i edukativni kamp Čenej), te da se upoznaju sa stučnjacima i korisnicima. Obišli smo i senzorni vrt, koji je organizovan i osmišljen na način da stimuliše različita čula kod korisnika i na otvorenom je prostoru, različite kabinete za individualnu nastavu i sami isprobali kako funkcioniše savremena oprema koju defektolozi, različitih profila primjenjuju u svom radu. Posjetili su kabinete za radionice (krojačke, kožarske, grafičke, vajarske, frizerske radionice itd..) i senzorne sobe, Montesori učionice, kabinete za muzikoterapiju, art terapiju, masažu, korektivnu gimnastiku kao i medijateku koja, osim knjiga, sadrži i moderne audio-vizualne izvore za nastavu i samoobrazovanje, kreiranu po principu univerzalnog dizajna.

NUBL

Leave a Comment