Tijana Trbojević student drugog ciklusa Fakulteta za ekologiju, koautor je rada “The golden jackal (Canis aureus) in Bosnia and Herzegovina: density of territorial groups, population trend and distribution range“, koji je objavljen u eminentnom međunarodnom časopisu „Mammal Research“.

Veoma smo ponosni i srećni kada imamo mogućnost da Vam predstavimo uspjehe naših studenata koji su kroz istraživanja za svoje master radove objavili nekoliko naučnih radova u međunarodnim časopisima.

Tijana Trbojević je studentica drugog ciklusa studija ekologije na Nezavisnom univerzitetu. Tema njenog master rada „Status zlatnog šakala (Canis aureus L., 1758) i potreba za planom upravljanja populacijom u Bosni i Hercegovini“, je dio istraživačkog projekta na kome je angažovana već nekoliko godina.

U posljednih 10 godina veći dio Evrope se susreće sa jednim iznenađujućim „problemom“ – pojavom nove vrste predatora, zlatnog šakala (Canis aureus). Ova pojava se dešava na područjima gdje ga nikada do sada nije bilo ili gdje se eventualno tek sporadično pojavljivao. S ovim problemom su suočne Južno i Centralno Evropske države, a među njima je i Bosna i Hercegovina. Kao jedna od Balkanskih zemalja, Bosna i Hercegovina zasigurno ima značajnu ulogu u očuvanju Evropskih velikih karnivora (mrkog medvjeda, Euroazijskog risa i vuka), čije su se populacije u Evropi znatno oporavile. Vuk ima veoma važnu ulogu u širenju i opstanku šakala na nekom području, a za razliku od većine Evropskih zemalja, vuk je konstantno prisutna vrsta u Bosni i Hercegovini. Ipak i pored stalnog prisustva vuka u Bosni i Hercegovini je došlo do naglog porasta i širenja populacije šakala. Kako je vrsta relativno nepoznata za Bosansko-Hercegovačko područje, to je razlog više da se s njom upozna javnost, ali i nauka, te da se dobije predstava o životnim potrebama vrste u ljudskom dominantnom okruženju i uopšte u prirodi.

 

Konkretan problem ove naučne zamisli jeste odrediti status šakala (Canis aureus) te dati prijedlog upravljanja vrstom u Bosni i Hercegovini.

Cilj studijskog programa Ekologija je da obrazuje i osposobi novi profil stručnjaka u kontekstu sve većeg ugrožavanja životne sredine, očitih opterećenja daljeg razvoja i nastojanja savremene nauke i tehnologije da se minimiziraju nivoi zagađenja i degradacije, odnosno sačuvaju prirodni uslovi i civilizacijske vrijednosti.

Njegujemo i konstantno unapređujemo istraživački rad u osnovnim prirodnim i društvenim naukama, sa posebnim akcentom na međunarodnim i regionalnim projektima, kako sa profesorima tako i sa studentima.

 

Ovdje možete preuzeti i pročitati rad.  The golden jackalin Bosnia and Herzegovina

NUBL

Leave a Comment