Nezavisni univerzitet Banja Luka organizuje naučnu konferenciju “Jugoslovenstvo kao prošlost ili mogući put ka budućnosti ?“.
Cilj ove inicijative je kritička valorizacija nedavne prošlosti i zajedništva južnoslovenskih naroda, razloga raspada Jugoslavije i mogućnosti saradnje u budućnosti.
Naučna konferencija,međunarodnog karaktera sa učešćem eminentnih univerzitetskih profesora i istraživača, biće održana u septembru 2018. godine na Tjentištu u Dolini heroja.
Ideja južnoslovenstva je vrlo stara, a prve inicijative i tragovi određenih integracija, zabilježene su još 1500. godine. Zaslužuje li ideja integracije južnoslovenskih naroda, pažnju ili bar izjašnjavanje naučne javnosti i moderne generacije o tome danas?
Pozivamo Vas da svojim prisustvom uveličate ovaj skup i naučnim radom date doprinos rasvjetljavanju ovog pitanja kako u definisanju prošlosti tako i redefinisanje novih odnosa među južnoslovenskim narodima.
Osim referata planirano je i štampanje Zbornika kako bi se razmatranja o ovoj temi predstavila široj javnosti.
Molimo Vas da potvrdite učešće na naučnoj konferenciji do 31.07.2017. godine.


Rok za slanje sažetaka radova je 1.07.2018. godine. E mail: info@nubl.org
Troškove puta i boravka na Tjentištu snosi organizator.


Predsjednik Inicijativnog odbora

Prof. dr Zoran Kalinić

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC

Ime i prezime učesnika:

Institucija :

Adresa:

Kontakt telefon:

Naslov rada:

Sažetak:

Ključne riječi:

NUBL

Leave a Comment