U saradnji sa BLC (Banja Luka College) Nezavisni univerzitet Banja Luka je omogućio studentima BLC upis na Master studije odgovarajućih studijskih programa.

Nezavisni univerzitet Banja Luka čini sve kako bi budući magistri po završetku master studija obavljali poslove i izgrađivali profesionalne karijere na najvišem stepenu vlastitog i profesionalnog uspjeha u datom području profesionalne orjentacije.

Najveća prednost master studijskih programa jeste sloboda izbora. Na master programima kandidat sam bira oblasti u okviru kojih će zajedno sa mentorom osmisliti i sprovesti istraživanje, što znači da po prvi put tokom školovanja ima potpunu slobodu da izabere temu koja najbolje odslikava njegova interesovanja.

Upis studenata vršimo na sljedećim licenciranim studijskim programima akreditovanog Nezavisnog univerziteta Banja Luka: POLITIKOLOGIJA, Usmjerenje: Spoljna i unutrašnja politika, Međunarodni odnosi i diplomatija, Javne službe i аdministrаcijа. Studijski program EKOLOGIJA. Studijski program EKONOMIJA I POSLOVANJE, Moduli: Poslovna ekonomija, Menadžment i marketing, Turizam, Finansije, Bankarstvo i osiguranje, Računovodstvo i revizija. Studijski program PRIVREDNI RAZVOJ. Studijski program OSIGURANJE I UPRAVLJANJE RIZICIMA. Studijski program MENADŽMENT. Studijski program BANKARSTVO I BERZANSKO POSLOVANJE. Studijski program POREZI, CARINE, BUDŽET. Studijski program RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA. Studijski program BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA.

Upis studenata vrši se u sjedištu Univerziteta, Veljka Mlađenovića 12e, Banja Luka, svakog radnog dana od 09 do 17 časova.

NUBL

Leave a Comment