Ove godine EY ponovo organizuje takmičenje u rješavanju studije slučaja u cilju razvijanja studenata. Studenti imaju priliku da pokažu svoje sposobnosti u rješavanju postavljenog realnog problema u poslovanju, a EY da uoči talente i ponudi im saradnju. Pored toga, želimo da studenti revizorsko- konsultantsku kompaniju EY prepoznaju kao odlično mjesto za postavljanje temelja kada je poslovno iskustvo u pitanju.

Ciljna grupa
Za program se mogu prijaviti i učestvovati studenti svih godina.

Cilj projekta
Omogućiti mladima da steknu praktična znanja i prepoznavanje talenata koji će dobiti mogućnost obavljanja radne prakse u EY, sa mogućnošću zaposlenja od oktobra 2016. godine.
Studenti nižih godina studija koji se plasiraju u 5 najboljih timova ulaze u proces selekcije za EY stipendiju. Studenti završnih godina ulaze u proces selekcije za prakse, odnosno posao.
Realizacija praksi biće u periodu oktobar 2016 – maj 2017.
Svi timovi koji uđu u finale će dobiti sertifikat o učešću u takmičenju potpisan od strane EY-a.

Lokacije i broj učesnika
Studenti treba da formiraju timove od po troje i tako, timski se prijave za takmičenje.
Priprema za timove koji uđu u finale, kao i samo finale će se održavati u Sarajevu.

Datumi i rokovi
21. septembar Pitanja i odgovori za sve zainteresovane koji žele da se prijave (održaće se preko Skype-a)
01. oktobar Rok za dostavu rješenja studije slučaja
15. oktobar
Objavljivanje finalista (8 timova)
21. i 22. oktobar
Trening na temu prezentacionih vještina za finaliste (održaće se u Sarajevu)
29. oktobar Finale takmičenja oktobar

Finalno takmičenje
Održaće se 29. oktobra, 2015. godine u Sarajevu.
8 timova koje žiri ocjeni kao najbolje u predselekciji, predstavljaće svoje rješenje pred žirijem i publikom. Svaki tim će imati po 10 minuta za prezentaciju i obavezno je da prezentuju na engleskom jeziku.

Žiri
Žiri će činiti kako zaposleni EY-a, tako i naši partneri i saradnici iz drugih sektora – privrednog, bankarskog i akademskog.

Način prijavljivanja
Timovi do 01. oktobra šalju svoja rješenja na engleskom jeziku u MS Power Point prezentaciji (maksimalni dozvoljeni broj slajdova je 15). Pored toga, mogu da pošalju ukoliko žele obračune i pojašnjenja u Excel tabelama ili Word dokumentu.
Osim rješenja, timovi su u obavezi da pošalju i CV svakog člana tima, na engleskom jeziku.

Za sve informacije u vezi EY takmičenja u rješavanju studije slučaja „Learn Today – Lead Tomorrow“ pratite našu FB stranicu EY Serbia Careers i Twitter @EY_CareersSR.

NUBL

Leave a Comment