Rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka
prof. dr Zoran Kalinić
telefon: + 387 51 456 603
email: rektor@nubl.org

Direktor Nezavisnog univerziteta Banja Luka
Goran Kalinić
telefon: + 387 51 456 611
email: direktor@nubl.org

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
prof. dr Slobodan S. Župljanin
telefon: +387 51 456 619
email: slobodan.zupljanin@nubl.org
 
Dekan Fakulteta za političke nauke
prof. dr Ljubomir Zuber
telefon: +387 51 456 613
email: ljubomir.zuber@nubl.org
Dekan Fakulteta za ekologiju
doc. dr Slobodanka Pavlović
telefon: +387 51 456 609
email: slobodanka.pavlovic@nubl.org
Dekan Ekonomskog fakulteta
prof.dr Dragan Vukasović
telefon: +387 51 456 617
email: gong.sasa@gmail.org
Dekan Pedagoškog fakulteta
prof. dr Milomir V. Martić
telefon: +387 51 456 618
email: milomir.martic@nubl.org
Dekan Fakulteta lijepih umjetnosti
doc. dr Marin Milutinović
telefon: +387 51 456 600
email: marin.milutinovic@nubl.org
Dekan Fakulteta za informatiku
prof. dr Rade Tanjga
telefon: +387 51 456 600
email: rade.tanjga@nubl.org
Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu
prof. dr Dragomir Keserović
telefon: +387 51 345 910
email: info@fbzbl.net