Generalni sekretar Nezavisnog univerziteta Banja Luka
telefon: +387 51 456 611
email: sekretar@nubl.org