Rektor Nezavisnog univerziteta Banja Luka
prof. dr Žarko Pavić
telefon: + 387 51 456 611
email: rektor@nubl.org

Direktor Nezavisnog univerziteta Banja Luka
Goran Kalinić
telefon: + 387 51 456 611
email: direktor@nubl.org

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
prof. dr Slobodan S. Župljanin
telefon: +387 51 456 619
email: slobodan.zupljanin@nubl.org
Prorektor za oblast umjetnosti
prof. mr Sretko Divljan
telefon: +387 51 456 611
email: sretko.divljan@nubl.org
Dekan Fakulteta za političke nauke
prof. dr Milovan Milutinović
telefon: +387 51 456 617
email: milovan.milutinovic@nubl.org
Dekan Fakulteta za ekologiju
doc. dr Slobodanka Pavlović
telefon: +387 51 456 609
email: slobodanka.pavlovic@nubl.org
Dekan Ekonomskog fakulteta
doc. dr Vaso Arsenović
telefon: +387 51 456 613
email: vaso.arsenovic@nubl.org
VD Dekan Pedagoškog fakulteta
doc. dr Milomir Martić
telefon: +387 51 456 618
email: milomir.martic@nubl.org
Dekan Fakulteta lijepih umjetnosti
prof. mr Jelena Rubil
telefon: +387 51 456 600
email: jelena.rubil@nubl.org
VD Dekan Fakulteta za informatiku
prof. dr Rade Tanjga
telefon: +387 51 456 600
email: rade.tanjga@nubl.org
Dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu
prof. dr Dragomir Keserović
telefon: +387 51 345 910
email: info@fbzbl.net