Na konferenciji u Trstu na temu formiranja Balkanske mreže zemalja učestvovala je studentica Nezavisnog univerziteta Nina Budiša. Pored učesnika bivših republika SFRJ, učestvovali su i predstavnici Bugarske, Mađarske, Rumunije i Italije.
Ideja Balkanske mreže je podsticanje projekata na temu turizma, umjetnosti i komunikacije osoba sa teškoćama u razvoju i invaliditetom.
Naša studentica treće godine studijskog programa Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija, Nina Budiša, bila je jedini predstavnik BiH i Republike Srpske.
Ona je na engleskom jeziku, sa savremeno pripremljenom prezentacijom, na zanimljiv način, prikazala Banja Luku kroz kulturne i turističke sadržaje i destinacije, kao i ustanove i organizacije koje pokrivaju potrebe osoba sa invaliditetom i djece sa teškoćama.
Svakako, vrijeme njenog prikaza posvećeno je i Nezavisnom univerzitetu, studijskom programu Specijalna edukacija i socijalna rehabilitacija uz poentiranje tema koje je moguće unaprijediti kroz projekte u oblasti podrške pomenutoj ciljnoj grupi.
Pored toga, Nina Budiša je upostavila prijateljske kontakte sa predstavnicima drugih zemalja učesnica, što je odlična osnova za buduću saradnju koji ističu kvalitet naše studentice, inače najmlađeg učesnika na konferenciji.

NUBL

Leave a Comment