Institut za naučno-istraživački rad je organizaciona jedinica unutar Nezavisnog univerziteta Banjaluka, koja obavlja djelatnosti naučno – istraživačkog rada u skladu sa zakonom, Statutom I drugim opštim aktima Univerziteta.

Osnovna misija Instituta je samostalni naučni I istraživački rad te naučno-istraživački rad kao podrška fakultetima, postojećim organizacionim jedinicama unutar Univerziteta.

Cilj Instituta je istraživanje društevnih i prirodnih pojava, ukazivanje na probleme i predlaganje rješenja za prevazilaženje istih. Institut ima potpisane ugovore o saradnji sa mnogim institutima, visokoškolskim ustanovama I preduzećima u region I inostranstvu, sa ciljem razmjene informacija I rezultata istraživanja, prihvatanja I diseminacije dobrih praksa na polju naučnog rada I djelovanja.

Rezultati Instituta su vidljivi kroz učešće u mnogobrojnim aktivnostima i projektima, međunarodnog značaja.

Institutom rukodovi direktor Instituta

Iskustvo i akademski status dosadašnjih direktora Instituta, pokazuje ozbiljnost i predanost istraživačkom I naučnom radu, posebno u onim oblastima koje u akademskom smislu obavljaju fakulteti sa Univerziteta.

Prvi direktor Instituta, docent doktor Jugoslav Jovičić, je prije pozicije direktora Instituta obavljao mnoge važne i odgovorne funkcije i poslove. Pored bogatog profesorkog iskustva, professor Jovičić je obavljao i druge značajne poslove, pa između ostalog bio je dekan ekonomskog fakulteta, savjetnik u Ministarstvu trgovine i turizma u Vladi Republike Srpske, direktor Regionalne razvojne agencije za sjeverozapad BH, Ambasador BH u Švajcarskoj, Ministar savjetnik pri Misiji BH pri Evropskoj uniji, pomoćnik Minsitra za ekonomske odnose sa inostranstvom u Vladi RS, radio kao devizni inspektor u dedviznom inspektoratu RS, a kao prvi posao, bio je referent izvoza u vazduhopolvnom zavodu “Kosmos”. Objavio je mnoge naučne radove I učestvovao na monogobrojnim međunarodnim konferencijama.

Sadašnji direktor Instituta, docent doktor Mirjana Stojanović- Trivanović takođe ima bogato radno iskustvo, pa pored iskustva u radu akademske zajednice kao predavač na ekonomskim fakultetima u Republici Srpskoj, ima iskustva u radu međunarodnih finasijskih institucija. Najznačajniji poslovi i pozicije su: Direktor sektora za finansiranje korporativnih I javnih klijenata, te Direktor sektora za upravljanje kreditnim rizikom u Hypo banci AD Banjaluka, Izvršni direktor u Balkan Investment Banci Ad Banjaluka, Zamjenik Ministra za ekonomske odnose u Vladi Republike Srpske, Direktor kancelarije International Finance Corporation (Svjetska Banka) za Republiku Srpsku, Direktor Investment Guarantee Agency za Republiku Srpsku, Direktor Odjeljenja za platni promet sa inostranstvom u Banjalučkoj banci AD Banjaluka, te rukovodilac i referent u Odjeljenju za izvoz- uvoz u Elektromehanici pri Rudi Čajvecu Banjaluka. Autor je zapaženih naučnih radova i učesnik je velikog broja međunarodnih simpozija I konferencija.