Profesor Ekonomskog fakulteta doc. dr Saša Čekrlija je boravio u zvaničnoj posjeti HEC Fakultetu za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu na Miločeru u Budvi. Prilikom posjete profesor Čekrlija je studentima HEC fakulteta održao niz predavanja iz oblasti hotelskog poslovanja i kvaliteta usluge te učestvovao u mentorisanju studentskih završnih projekata iz oblasti hotelskoh biznisa. Na kraju posjete koja je trajala od 10. do 30. maja prisustvovao je i ceremniji dodjele diploma svršenim studentima HEC Fakulteta. HEC Fakultet je lider u primjeni praktičnih metoda izvođenja nastave i sticanja vještina, a poseban iskorak u primjenjenom i akademskom svijetu čini na osnovu dugogodišnje saradnje sa kanadskim Algonquin College čiji studenti dolaze na razmjenu u ljetnjem semestru i uče sa kolegama sa HEC Fakulteta. Ovom prilikom je dogovorena razmjena iskustava između NUBL-a i HEC Fakulteta te potpisivanje više protokola i sporazuma.

NUBL

Leave a Comment