Trodnevna praksa studenata II godine Specijalne edukacije i socijalne rehabilitacije

Studenti druge godine Specijalne edukacije i socijalne rehabilitacije (Defektologija)  obavili su trodnevnu praksu i posjetili škole u  Beogradu u pratnji prof. dr Borke Vukajlović, prof. dr Rade Rakočević i prof. dr Gordane Nikolić. 
U sklopu nastave su posjetili Školu za slijepe i slabovide učenike „Veljko Ramadanović“, Školu za gluve i nagluve učenike „Stefan Dečanski“, Školu za učenike  sa cerebralnom paralizom „Miodrag Matić“, Školu za učenike sa intelektualnim smetnjama „Sirogojno“ i Školu za slijepe i slabovide učenike „Dragan Kovačević“
Studenti su stekli nova znanja ali se i obogatili novim prijateljstvima.