Stvaranje boljeg ambijenta u BiH

U Bihaću je predstavljen projekt „Stvaranje boljeg ambijenta u BiH“ kog zajednički realizuju Biotehnički fakultet i Nezavisni univerzitet Banja Luka. Projekt se izvodi uz finansijsku podršku američke ambasade u BiH, a cilj je podići svijest mladih ljudi, sa dva različito locirana univerziteta, o značaju suživota i uzajamnog razumijevanja kao preduslova za brži ekonomski razvoj i bolji život svih građana BiH. Projekt će se odvijati u nekoliko faza akcentirajući nekoliko životnih tema koje su nam svima zajedničke.

Aktivnosti u projektu baziraju se na ideji da svi živimo u zdravijoj životnoj sredini i stvorimo bolji ambijent spajajući mlade ljude iz raznih dijelova BiH.  U skladu s tim projekt će poslužiti kao medijator dijaloga među mladima o svakodnevnim temama nastojeći da se prevaziđe sve ono što ih razdvaja, a u prvi plan stavi ono što spaja mlade ljude.  Studenti sa oba univerziteta imaju brojne dodirne tačke koje treba naglasiti, ali i različitosti u kojima se ogleda bogatstvo naše zemlje, smatraju učesnici u projektu.

U projektu će učestvovati 60 studenata sa oba univerziteta koji će upoređujući planove i programe rada stvoriti preduslov  za stvaranje jedinstvenog programa za fakultete ekologije, samim tim i preduslovi za veću mobilnost studenata iz jedne regije u drugu. Pored toga, važan dio projekta su predavanja  koja obuhvataju socijalno-pedagoški i ekonomsko-politički aspekt za stvaranje boljeg ambijenta za život u BiH.

Info dan o projektu koji je održan na Biotehničkom fakultetu predstavlja prvu fazu projekta koji se nastavlja aktivnostima u Banjoj Luci. Projekt je finansijski podržala Ambasade Sjednjenih Američkih Država u BiH.