Posjeta Poljoprivredni institut 2011

Studenti su posjetili Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, organizacionu jedinicu Zavod za zaštitu bilja, sjemenarstvo i biotehnologiju, a u kome su imali priliku posjetiti tri laboratorije i to: Laboratoriju za biotehnologiju, Laboratoriju za zaštitu bilja i Laboratoriju za ispitivanje sjemena.
U Laboratoriji za biotehnologiju studenti su upoznati sa procedurama testiranja prisustva genetički modifikovanih organizama (GMO) u uzorcima biljnog porijekla. Predstavljena je procedura uzimanja uzoraka od strane nadležne inspekcije, pokazan izgled jednog od inspekcijiskih uzoraka uz dokumentaciju koja prati uzorak.
Kratko predavanje uz demonstraciju održao je dipl. ing. agr. Bojan Rajčević koji je stručna usavršavanja obavio u Sjedinjenim Americkim Državama, Narodnoj Republici Kini, Danskoj, kao i u Referentnoj Laboratoriji za GMO (EURL GMFF) Evropske unije u Italiji.
U laboratoriji za zaštitu bilja studenti su upoznati sa procedurama koje se sprovode s ciljem utvrdjivanja prisustva patogena (virusa, bakterija, fitopatogenih gljiva, mikoplazmi i dr.) i parazita na gajenim biljakama. Takodje studenti su upoznati sa procedurama koje sprovode fitosanitarni inspektori u prekograničnom i unutrašnjem prometu s ciljem obezbijeđivanja kontrole fitosanitarnih uzoraka. Studenti su imali priliku da pripreme i posmatraju mikroskopske preparate iz čistih kultura fitopatogenih gljiva. Kratko predavanje i pokaznu vježbu studentima su održale dipl. ing. agr. Gordana Babić i dipl. ing. agr. Dragana Kovacić.
U laboratoriji za ispitivanje sjemena obrađeno je ispitivanja kvaliteta sjemenske i merkantilne robe koja se stavlja u promet, za naučno-istraživačke svrhe, te za potrebe inspekcijskih organa. Upoznati su sa normama kvaliteta sjemena, te metodama i opremom koji se koriste za utvrđivanje kvaliteta. Osim toga oni su praktično odradili postupak formiranja radnog uzorka i uzorka za utvrđivanje vlage, te postupke određivanja hektolitarske mase i naklijavanja sjemena metodom na filtar papiru. Kratko predavanje  i demonstraciju navedenih postupaka obavila je dipl. ing. agr. Željka Kremenović, rukovodilac Laboratorije za ispitivanje sjemena.
Prisutne studente je ispred Institura pozdravio prof. dr Vojislav Trkulja.