Posjeta Livač 2011

U Zemljoradničkoj zadruzi “Livač” u Aleksandrovcu, opština Laktaši, u utorak 15.11.2011. godine je otvoreno postrojenje biogasa koje se koristiti za proizvodnju električne i toplotne energije i za čiju izgradnju je utrošeno 250.000 evra.
Instalisana električna snaga postrojenja je 35 kilovata, a toplotna 70 kilovata i na godišnjem nivou očekuje se proizvodnja 290 000 kilovata električne energije i 560.000 kilovata toplotne energije.
Projekat postrojenja biogasa realizovao je Karitas u saradnji sa Saveznom fondacijom za životnu sredinu Nemačke, banjalučkom biskupijom i Zemljoradničkom zadrugom “Livač”.
Treba napomenuti da zakonski okviri u BiH ne dozvoljavaju decentralizovano ubacivanje električne energije manjeg kapaciteta u javnu mrežu i da je to u narednom periodu potrebno promijeniti.
Realizacija projekta postrojenja bio-gasa počela je 2006. godine.