Posjeta JP Depot 2012

Студенти Еколошкошког факултета у оквиру предмета: „Еколошки инжењеринг“ обавили су посјету Регионалној депонији комуналног отпада Ј.П. „ДЕП-ОТ“ Бања Лука. Том приликом упознали су се са изгледом депоније и начином управљања комуналним отпадом на њој. Уз стручна објашњења презентован је цјелокупан терен на којем се простире депонија. Студенти су могли да виде зграду управе, улазни дио депоније гдје се врши пријем, преглед, вагање и евидентирање пристиглих количина. Затим је вршен обилазак кањона, лагуне и сабирног базена изграђених у циљу успјешног сакупљања отпадних вода. На крају је показан радни дио депоније и плато за издвајање корисних сировина.