Likovna kolonija Nezavisnog univerziteta, Šibovi 2017.