Edukativna posjeta Univerzitetskom kliničkom centru RS

Studenti Nezavisnog univerziteta Banja Luka (Fakultet za ekologiju i Fakultet za bezbjednost i zaštitu) su 16.11.2016. godine, prema programu praktičnog dijela iz predmeta Ekološko upravljanje otpadom, u pratnji predmetnog profesora doc. dr Slobodanke Pavlović, posjetili Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.

U toku posjete studentima je održano predavanje i dozvoljen obilazak pojedinih sektora. U uvodnom predavanju koje je održao magistar ekologije i odgovorno lice za upravljanje medicinskim otpadom u UKC RS, Željko Aleksić, studenti su upoznati sa pojmom, podjelom i opasnostima koje mogu nastati usljed nepravilnog rukovanja i odlaganja medicinskog otpada, po zdravlje osoba, pacijenata, lokalnog stanovništva, kao i uticaja na životnu sredinu.