Defektologija u praksi

Povodom Međunarodnog dana invalida Nezavisni univerzitet Banjaluka je potpisao Sporazum o saradnji sa pet banjalučkih udruženja : „Djeca svjetlosti“, Udruženje roditelja i lica sa posebnim potrebama „Hrabro srce“, Udruženje građana „Zajedno“, „Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima“ i Centra za edukaciju „Tvoja riječ“, koji razvijaju socijalne usluge u zajednici.

Cilj potpisanih sporazuma je razvijanje pozitivne prakse vaspitno-obrazovnog sistema kako bi teoretska znanja bila prihvaćena u praksi, a za koja partnerska udruženja imaju neophodne kapacitete.