Dan Univerziteta i dodjela diploma 2016

Povodom Dana Univerziteta, u srijedu, 25.5.2016. godine održana je Svečana promocija doktora nauka i dodjela diploma svršenim studentima I i II ciklusa Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

Rektor prof. dr Žarko Pavić tom prilikom promovisao je 10 doktora nauka koji su disertacije odbranili na fakultetima Nezavisnog univerziteta Banja Luka i to:

  • Slobodana Peševića, na čast doktora ekonomskih nauka;
  • Borislava Đukića, na čast doktora nauka bezbjednosti i zaštite;
  • Sinišu Đukića, na čast doktora nauka bezbjednosti i zaštite;
  • Ljilјanu Komlenović, na čast doktora nauka bezbjednosti i zaštite;
  • Velјka Spremu, na čast doktora nauka bezbjednosti i zaštite;
  • Milana Tarmana, na čast doktora nauka bezbjednosti i zaštite;
  • Vladicu Babića, na čast doktora nauka bezbjednosti i zaštite;
  • Gojka Šetku, na čast doktora nauka bezbjednosti i zaštite;
  • Ladina Gostimirovića, na čast doktora ekonomskih nauka i
  • Darka Pašalića, na čast doktora ekonomskih nauka.